Vedlikehold og vinter-lagring av Motocaddy, el. golf tralle

Når golfsesongen her hjemme stort sett er over for i år bør du gjennomføre noen enkle ting i forhold til å gjøre trallen klar til ”vinteropplag”. Dette for å sikre at den er klar for en problem fri og ny sesong, og for å forlenge levetiden på trallen generelt sett.

 

Gjør følgende:

 • Koble fra og ta av batteriet

 • Vask golftrallen for å få av all skitt og gress-rester. Spesielt hjulene er det viktig å gjøre rene for å unngå at skitten gror fast

 • Ta også av hjulene og smør på et tynt lag hjullager-fett på akslingene

 • Lad opp batteriet før det settes bort

Vinterlagring, lithium batteri (ny type):

 • Lad aldri batteriet ute, i omgivelser som kan medføre at fuktighet kommer inn i laderen eller kontaktene

 • Når batteriet ikke blir brukt på lang tid (3 mnd. eller mer), bør det lagres halv-ladet. Dette gjøres ved at du etter en siste runde (utladet batteri), kun lader det i 1,5 time. Før batteriet skal brukes igjen, skal det da full-lades

 • Når batteriet er full-ladet skal laderen kobles fra. Ikke la batteriet stå på konstant lading over lengere tid.

 

Vinterlagring, bly batteri (gammel type):

 • Lad aldri batteriet ute, i omgivelser som kan medføre at fuktighet kommer inn i laderen eller kontaktene

 • Når batteriet ikke blir brukt på lang tid (3 mnd. eller mer), bør det regelmessig lades hver 6 uke (for vedlikehold)

 • Når batteriet er full-ladet skal laderen kobles fra. Ikke la batteriet stå på konstant lading over lengere tid

 

Om det er ting du lurer på i forbindelse med dette eller andre ting med Motocaddy trallen, må du bare ta kontakt med oss.

 

Ha en riktig God Vinter!

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Google Places Social Icon

© 2016 Bærum Golfsenter AS. Baker Østbys vei 14, 1351 Rud. Tlf. 400 19 222