RETNINGSLINJER FOR GOLF PÅ SIMULATOR I KORONATIDER
O P P D A T E R T
(Rud, 07.03.21)
- Senteret er inntil videre stengt for spill og instruksjon.
    Nye retningslinjer kommer!
 
Tidligere retningslinjer:
(Rud, 02.02.21)   
REGLER FOR SPILL PÅ SIMULATOR (SMITTEVERNSREGLER):
 • Maks 2 spillere pr. simulator (sikrer at 2m regel lett kan overholdes), og kun 1 spiller fremme ved simulator samtidig.
   
 • Munnbind SKAL ALLTID brukes i våre lokaler, unntatt når du aktivt spiller på simulator.
   
 • Kun de som er registrert for spill på simulatorene får oppholde seg i området på og i nærheten av disse. Det er m.a.o. ikke tillatt for "tilskuere" å oppholde seg ved simulatorene.
   
 • Golfkøllene må stå i bagen under spillet og skal ikke settes opp mot veggen.
   
 • Spillerne skal kun bruke eget utstyr, herunder også ball og peg. Golfsenteret har ikke noe utstyr til utlån.
   
 • Stolen som spilleren velger ved ankomst skal benyttes av samme person gjennom hele spillet. Bord og stoler skal ikke flyttes (for å sikre forsvarlig avstand), men stå på anvist/merket plass.
   
 • Trykking på skjermen uten bruk av touch-pen er ikke tillatt (husk å ta med dette).
   
 • Hånddesinfeksjon skal jevnlig benyttes og er tilgjengelig på hver simulator og andre steder i lokalet.
   
 • Køllene kan IKKE oppbevares i bag-rommet, men må tas med hjem.
   
 • Det anbefales at man tar med seg egen drikkeflaske (færrest mulige kontaktpunkter).
   
 • Ikke opphold deg i lokalene lengre enn strengt tatt nødvendig. Ikke møt opp lenge før du skal spille, og kort tid etter at du er ferdig, skal du forlate lokalene.
   
 • Registrering av kunder/spillere: Alle MÅ booke i forkant, ikke «drop in».
   
 • Ha i størst mulig grad fast spillepartner(e). Dette for å ha minst mulig sosial kontakt.
   
 • Det er ikke tillatt med turneringsspill eller spill organisert av grupper/klubber -> kun individuell booking og spill.
 • Individuell trening med instruktør er tillatt (trener informerer kundene nærmere om gjeldene restriksjoner)
 • Gruppeinstruksjon med instruktør er tillatt (trener informerer kundene nærmere om gjeldene restriksjoner)
OVERORDNET OG VIKTIG
 • IKKE møt opp hvis du er i karantene, er syk, eller har noen som helst grunn til å tro du kan være smittet.
   
 • Hold avstand - minst 2 meter.
   
 • Vær nøye med håndhygiene.
BOOKING REGLER
 • Det bookes 1 time pr. spiller.
   
 • Maksimalt 3 aktive bookinger pr. person/spiller.
   
 • Hvis 2 spillere, kan det bookes maks. 2t (1t pr. spiller). Den andre spillers navn må oppgis/registreres ved fremmøte (for smittesporing).
REGISTRERING AV BESØKENDE
Spillere eller andre som ikke er registrert i booking-systemet, eller som ikke er oppført på noen deltakerliste, bør registrere seg ved bruk av egen rutine (skanning av QR-kode + registrering via mobiltelefon). Se eget oppslag på senteret eller ta kontakt med de ansatte for registrering. Har du booket på nettet, er du registrert.
ANNET
Se også Norges Golfforbunds retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider (klikk her). Det meste av dette gjelder også ved spill inne på simulator.

VIKTIG - TOUCH PEN SKAL BRUKES!
For å unngå berøring av touch-skjerm, SKAL en penn med touch funksjon brukes ved trykking på skjermen. Må være en gjenstand med gummi-tupp. Vanlig blyant eller kulepenn er ikke tillatt.
Touchpenn.jpg
Korona 4.png

Bilder gjengitt med tillatelse fra Norges Golfforbund

Korona 5.png